صفحه اصلی > مقالات > کاهش وزن و افزایش وزن > چقدر کالری می سوزانید؟ 


ايا مى دانيد چقدر در روز كالرى مى سوزانيد؟

 


 

 

 

فعالیتهای فیزیکی هم برای سلامتی و هم برای سوزاندن کالری مفید است. برای کم کردن وزن باید فعالیتهای فیزیکی و یک برنامه غذایی سالم را در کنار هم داشته باشید.

سوزاندن کالری در روز بسیار آسان است. برای از دست دادن نیم کیلوگرم در روز باید 3500 کالری بسوزانید. برای شخصی با وزن 85 کیلو گرم:

* یک ساعت پیاده روی سریع 540 کالری می سوزاند.

* یک ساعت ایروبیک 460 کالری می سوزاند.
* یک ساعت تمرین بدنی 230 کالری می سوزاند.
* یک ساعت مطالعه 100 کالری می سوزاند.

با تغییرات کوچک تغذیه ای و فعالیتهای فیزیکی سلامت خود را بهبود بخشید.