صفحه اصلی > تناسب اندام > درمان سلولیت با شاک ویو 


سلوليت در واقع نوعي بافت چربي است با ظاهـري پرتقالي شـكل که روي سطح پوست ظاهر شـده و اغلب در نقاطـي مانـنـد بالاي ران و باسـن ديـده مي شود. حدوداً 90درصد خانمها سلوليت دارند.

Acoustic wave therapy يا شوك ويو كه يكـي از آخرين درمانهاي بدون جراحي چاقي و سلوليت بوده كه امواج صوتي با عبـور از پوســت و ورود به سلــوليت موجب آزاد شـدن چـربي از بافـتهاي سلوليت و در نتيجه بهبود ظاهر پوسـت و متـعاقب آن كاهش سايز خواهد شد.

 

 

 

اين دستگاه 2 پروب شعـاعي (D Actor) و مسطح  (C Actor) دارد كه اولي براي توليد امواج صوتي  از يك كمپرسور هواي فشــرده اسـتفاده مـيكند كه باعث لرزش پوست، عضله و درناژ لنفاوي و تحـريك متابوليسم شده وبراي درمان سلوليتهاي سطحي تر موثر است.

 

 

 

در C  Actor امواج به صورت سطحي گسترش مييابد و نفوذ آن عميـقتر اسـت. نفوذ عميق باعث شل شـدن بافت پيـوندي و افزايـش فعاليــت سلولها و درمان سلوليت در تمـامي مراحل ميشود. با اين دسـتگاه روي نواحي ران ها و ساق پا، باسن، بازو و شـكم ميتـوان كـار كــرد. هــيچ عارضـهاي بعـد از كار كــردن با اين دستگاه وجود ندارد. و استفاده همزمان از LPG نتایج درمانی را بهبود می بخشد.

 

 

فروشگاه خرازی پروتز سینه لیزر لیپولیز ژنیکوماستی شمع خرید شمع شمع عمده خرازی تشریفات مجالس تشریفات عروسی خدمات مجالس پذیرایی مجالس پروتز سینه بزرگی سینه آقایان جراحی زیبایی شکم تزریق چربی لیزر لیپولیز تزریق بوتاکس درمان هموروئید با لیزر درمان شقاق درمان فیستول مقعد با لیزر درمان كیست مویی با لیزر جدیدترین روش درمان فتق بهترین جراح بیماریهای نشیمنگاه