صفحه اصلی > زیبایی > مراقبت های تخصصی دست و پا 


 

پای شما قلب دوم شماست...

اهمیت بهداشت و سلامت دست و پا تاکنـون در کشـور ما آن چنان مورد توجه نبوده ، ولی اکنون در کلینیک ایرانیان برای اولین بار مورد توجه خاص قرار گرفته است .

این خـدمـات توسـط تکنـولوژی تخصــصی پیشــرفتهIonto Comed آلمــان با دو هنـد پیسDry (خشک )وWet(خیس ) انجام می گردد .

 

کاربردهای بالینی:

·         برداشتن لایه های شاخی وترکها و زبری کف پا

·         برداشتن میخچه ،پینه ، ترکها و کلیه قسمتهائی از پا که در اثر فشار کفش سفت و تیره شده باشد.

·         خدمات ناخن ها که شامل برداشتن ضایعات سطح ناخن های دست و پا و خارج کردن فرورفتگی ناخنها در گوشت .

 

خدمـات فـوق بـدون هـیچ درد و ناراحتـی در محیــطی سرشار از آرامش و با رعـایت استریلیزاسیون کامل وسـایل توسط متخصصین دوره دیده انجام می گردد .

در نهایت دست و پا در حمام پارافین قرار گرفته و پـس از ماساژ با کرم هـای مخصـوص حــداکـثر لطـافت و نرمــی را احساس می کنید .

با خدمات Foot Care تفاوت راه رفتن و پرواز کردن را تجـربه کــرده و از دست و پای زیبـای خود لذت ببرید .


 تعیین وقت اینترنتی
 نام و نام خانوادگی :
 سن :
 پست الکترونیک :
 تلفن ثابت :
 تلفن همراه :
 منطقه سكونت :تهران
شهرستان
خارج كشور
 نزديكترين شعبه کلینیک به شما :زعفرانیه
شهرک غرب
دولت
تهرانپارس
 مشکل خود را بیان نمایید :
فروشگاه خرازی پروتز سینه لیزر لیپولیز ژنیکوماستی شمع خرید شمع شمع عمده خرازی تشریفات مجالس تشریفات عروسی خدمات مجالس پذیرایی مجالس