صفحه اصلی > مقالات > ورزش و تناسب اندام > برنامه شکم جهت چربی سوزی 


"برنامه شکم جهت چربی سوزی و عضله سازی"
خانم ها و آقایان زیادی هستند که قصد آب شدن چربی های شکم و پهلو و یا عضله ای شدن آن دارند . دوستان باید توجه داشته باشند که برای آب شدن چربی ها این تمرینات نوعی محرک هستند و شکم را به چربی سوزی تحریک می کنند ؛ لذا باید به این نکته توجه کرد که اصل چربی سوزی یا ساختن عضله به تغذیه مربوط می شود.قبل از انجام تمرینات زیر توصیه میشود 7 تا 10 دقیقه بدنتان را با تمرینات کششی گرم کنید و ده دقیقه هم به انجام تمرینات هوازی مثل دوچرخه زدن و طناب زدن بپردازید .

"دراز و نشست روی سطح شیب دار"

*توضیحات:

در صورتی که چربی ندارید این حرکت را جهت عضله سازی با وزنه انجام دهید.

"شکم خلبانی به صورت پاصاف و پاجمع"

*توضیحات:

تا حد توان این حرکت را با پای صاف اجرا نموده و سپس به صورت پا جمع ادامه دهید تا به مرز نا توانی برسید. در صورت توان می توانید به جای این حرکت از حرکت بارفیکس آویزان استفده کنید .

"دراز کشیدن روی میز مسطح و بالا و پایین آوردن پاها" (شکم معکوس)

توضیحات:

جفت پاها با هم بالا و پایین می رود سعی کنید پاها صاف باشد و خم نشود

"حرکت شکم با صفحه" (شکم روسی)

با انتخاب یک صفحه مناسب آن را روبه روی سینه نگه دارید به طوری که دست ها صاف باشد و سپس به سمت چپ و راست در یک خط افقی حرکت دهید . بدن را از قسمت پهلو حرکت دهید .

"حرکت پهلو با چوب به صورت ایستاده و خم"

هر کدام بالای 60 تکرار

این حرکات را بهتر است تا ناتوانی اجرا کنید

استراحت بین ست ها بیشتر از
۴۵ ثانیه نشود .

 

فروشگاه خرازی پروتز سینه لیزر لیپولیز ژنیکوماستی شمع خرید شمع شمع عمده خرازی تشریفات مجالس تشریفات عروسی خدمات مجالس پذیرایی مجالس