صفحه اصلی > مقالات > تغذيه سالم > چربی لبنیات یا گوشت قرمز 


چربی لبینات یا گوشت قرمز، کدام بهتراست؟

 
اگرچه توصیه های غذایی بر محدود کردن اسید های چرب جهت کاهش بیماری قلبی تکیه دارند ولیکن شواهد به دست آمده از مطالعات آینده نگر ارتباط محکمی را بین بیماری قلبی و چربی اشباع نشان نداده اند.
هدف از مطالعه ای که اخیرا انجام شده است بررسی ارتباط بین دریافت اسید های چرب اشباع از منابع مختلف غذایی و شیوع بیماری قلبی در بین افراد تحت مطالعه است .
شرکت کنندگان این مطالعه 5209 فرد با متوسط سنی 45-84 بودند که به مدت 10 سال مورد بررسی قرار گرفتند و برنامه غذایی آنها به وسیله یک پرسشنامه حاوی 120 سوال مورد بررسی قرار گرفت و در طول مطالعه 316 مورد بیماری قلبی گزارش شد.
پس از تعدیل عوامل مداخله گر مانند شیوه زندگی و... مشاهده گردید که بیشترین دریافت اسید های چرب اشباع از محصولات لبنی با کمترین میزان ابتلا به بیماری قلبی در ارتباط بود، و در مقابل بیشترین میزان دریافت اسیدهای چرب اشباع حاصل از گوشت قرمز با بیشترین احتمال ابتلا بیماری قلبی ارتباط مستقیم داشت. با جایگزینی 2 درصد از انرژی به دست آمده ازاسید های چرب اشباع گوشت قرمز با چربی اشباع محصولات لبنی 25 درصد کاهش در خطر بیماری قلبی مشاهده شد و هیچ ارتباطی بین روغن های اشباع گیاهی و کره و بیماری قلبی مشاهده نشد البته قابل توجه است که کلا محدوده دریافت این محصولات پایین در نظر گرفته شده است.
نکته عملی: به عنوان یک اصل کلی محدودیت مصرف چربی بویژه چربی اشباع شده توسط متخصصین تغذیه برای حفظ سلامت قلب و عروقی توصیه می گردد. اما مطالعه اخیر تاکید دارد که ارتباط بین اسیدهای چرب اشباع و حفظ سلامت وابسته به نوع منبع و محتوای غذایی آن است. لذا چربی محصولات لبنی به مراتب از چربی حیوانی در حفظ سلامت قلبی و عروقی مفیدتر می باشند.
چربی لبینات یا گوشت قرمز، کدام بهتراست؟

سودابه صمدی (کارشناس تغذیه)
اگرچه توصیه های غذایی بر محدود کردن اسید های چرب جهت کاهش بیماری قلبی تکیه دارند ولیکن شواهد به دست آمده از مطالعات آینده نگر ارتباط محکمی را بین بیماری قلبی و چربی اشباع نشان نداده اند.
هدف از مطالعه ای که اخیرا انجام شده است بررسی ارتباط بین دریافت اسید های چرب اشباع از منابع مختلف غذایی و شیوع بیماری قلبی در بین افراد تحت مطالعه است .
شرکت کنندگان این مطالعه 5209 فرد با متوسط سنی 45-84 بودند که به مدت 10 سال مورد بررسی قرار گرفتند و برنامه غذایی آنها به وسیله یک پرسشنامه حاوی 120 سوال مورد بررسی قرار گرفت و در طول مطالعه 316 مورد بیماری قلبی گزارش شد.
پس از تعدیل عوامل مداخله گر مانند شیوه زندگی و... مشاهده گردید که بیشترین دریافت اسید های چرب اشباع از محصولات لبنی با کمترین میزان ابتلا به بیماری قلبی در ارتباط بود، و در مقابل بیشترین میزان دریافت اسیدهای چرب اشباع حاصل از گوشت قرمز با بیشترین احتمال ابتلا بیماری قلبی ارتباط مستقیم داشت. با جایگزینی 2 درصد از انرژی به دست آمده ازاسید های چرب اشباع گوشت قرمز با چربی اشباع محصولات لبنی 25 درصد کاهش در خطر بیماری قلبی مشاهده شد و هیچ ارتباطی بین روغن های اشباع گیاهی و کره و بیماری قلبی مشاهده نشد البته قابل توجه است که کلا محدوده دریافت این محصولات پایین در نظر گرفته شده است.
نکته عملی: به عنوان یک اصل کلی محدودیت مصرف چربی بویژه چربی اشباع شده توسط متخصصین تغذیه برای حفظ سلامت قلب و عروقی توصیه می گردد. اما مطالعه اخیر تاکید دارد که ارتباط بین اسیدهای چرب اشباع و حفظ سلامت وابسته به نوع منبع و محتوای غذایی آن است. لذا چربی محصولات لبنی به مراتب از چربی حیوانی در حفظ سلامت قلبی و عروقی مفیدتر می باشند.

فروشگاه خرازی پروتز سینه لیزر لیپولیز ژنیکوماستی شمع خرید شمع شمع عمده خرازی تشریفات مجالس تشریفات عروسی خدمات مجالس پذیرایی مجالس پروتز سینه بزرگی سینه آقایان جراحی زیبایی شکم تزریق چربی لیزر لیپولیز تزریق بوتاکس