صفحه اصلی > مقالات > ورزش و تناسب اندام > کالری مصرفی ورزش ها 
نوع فعاليت در يک ساعت مقدار کالري مصرفي

 


 

 


دراز کشيدن...................................................................80
نشستن.....................................................................100
انجام کار دستي.............................................................120
ايستادن......................................................................120
رانندگي......................................................................135
ظرفشويي...................................................................135
خياطي ......................................................................150
شست و شوي لباس با دست............................................. 150
آشپزي .....................................................................170
نرمش.......................................................................180
پياده روي...................................................................190
راه رفتن کند................................................................195
تعمير لوازم منزل ..........................................................200
گرد گيري ..................................................................200
پاک کردن پنجره ............................................................200
اتو کشي ..................................................................200
همبازي شدن با بچه ها...................................................250
دوچرخه سواري آهسته..................................................290
بازي گلف..................................................................280
قاليبافي ..................................................................240
باغباني ...................................................................240
چمن زدن با دستگاه ......................................................240
روفتن با جاروبرقي .......................................................240
پينگ پنگ .................................................................300
قدم زدن با سرعت متوسط ..............................................300
پارو کردن برف .............................................................350
انجام کارهاي سخت خانگي .............................................400
رقص ......................................................................500
رژه نظامي ................................................................500
تنيس دو نفره .............................................................650
بدمينتون ..................................................................650
واليبال ....................................................................650
عملگي ساختمان........................................................600
شست و شوي ماشين .................................................500
بيل زدن....................................................................500
پرورش اندام ..............................................................400
بالار فتن از پله ............................................................350
پاروزدن قايق ..............................................................450
شنا با سرعت آهسته ..............................................چهارصد
دوچرخه سواري ..........................................................400
کلنگ زدن .................................................................400
اسب سواري سريع ......................................................500
قدم زدن تند ...............................................................400
تنيس يک نفره ............................................................400
شمشيربازي .............................................................450
باغباني (سخت)..........................................................400
هندبال ....................................................................550
فوتبال......................................................................550
شنا با سرعت متوسط ...................................................500
دوچرخه سواري سريع....................................................600
اسکي.................................................................... 550
يوگا.........................................................................550
اره کردن با دست .........................................................600
کوهنوردي ................................................................600
شنا با سرعت زياد ........................................................700
دويدن خيلي سريع و به مدت کوتاه ......................................700
بوکس....................................................................1000
کوهنوردي (سريع) .....................................................1100
وزنه برداري..............................................................1100
اسکي در زمين هموار..................................................1100
کشتي ..................................................................1350

فروشگاه خرازی پروتز سینه لیزر لیپولیز ژنیکوماستی شمع خرید شمع شمع عمده خرازی تشریفات مجالس تشریفات عروسی خدمات مجالس پذیرایی مجالس