صفحه اصلی > مقالات > تغذيه سالم > سویا و سرطان سینه 


آیا سویا برای بیماران مبتلا به سرطان سینه مفید است؟


 

 

 

 

ایزو فلاون های سویا حاوی مواد آنتی استروژنیک و ضد سرطان می باشند، بعلاوه این مواد حاوی ترکیبات شبه استروژن نیز هستند که باعث به وجود آمدن برخی نگرانی ها در مورد مصرف غذاهای حاوی سویا در بین بیماران مبتلا به سرطان سینه شده است.
طبق مقاله ای که اخیرا در مجله Am J Clin Nutr  به چاپ رسید، محققان به منظور بررسی تاثیر مصرف سویا پس از تشخیص سرطان سینه در بین زنان چینی و آمریکایی، به آنالیز اطلاعات بدست آمده از پروژه های ادغام شده ای که بر روی بیماران مبتلا به سرطان سینه انجام شده بود پرداختند.
در این پروژه اطلاعات مربوط به 2 مطالعه ی کوهورت در آمریکا و یک مطالعه کوهورت در چین که در بین سالهای 2006 – 1991 بر 9514 فرد مبتلا به سرطان سینه تهاجمی (پیش رونده) انجام شده بود، مورد آنالیز قرار گرفت.
مقدار دریافت ایزوفلاون سویا بوسیله پرسشنامه های بسامد خوراک معتبر بر اساس میلی گرم در روز  mg/d اندازه گیری شد.
پس از هفت سال و نیم پیگیری، 1171 مورد مرگ که 881 مورد آن ناشی از سرطان سینه بود گزارش شد. همچنین در 1348 فرد مبتلا پس از گذشت این مدت سرطان دوباره عود کرده بود. با وجود تفاوت های قابل توجه در مقدار مصرف ایزوفلاون های سویا در کشور های مختلف، بین مصرف ایزوفلاون و بازگشت روند سرطانی در زنان آمریکایی و چینی رابطه ی معکوسی دیده شد.
نتایج حاصل از آنالیزهای فوق نشان می دهد که مصرف بیش از 10 گرم از ایزوفلاون ها، ریسک مرگ و میر ناشی از سرطان سینه را به طور معنادار کاهش نداد اما از طرف دیگر مصرف این میزان ایزوفلووان به صورت روزانه با کاهش ریسک عود مجدد این سرطان در رابطه است.
نکته عملی :  مصرف سویا که حاوی بیش از 10 گرم ایزوفلوان باشد در بیمارانی که قبلا مبتلا به سرطان سینه بودند، از عود مجدد بیماری جلوگیری می نماید.

فروشگاه خرازی پروتز سینه لیزر لیپولیز ژنیکوماستی شمع خرید شمع شمع عمده خرازی تشریفات مجالس تشریفات عروسی خدمات مجالس پذیرایی مجالس