صفحه اصلی > مقالات > کاشت مو > کاشت مو به روش ترکیبی 


کاشت موی ترکیبی

 


 

با ترکیب ھر دو روش کاشت مو(FUT+FIT) ، تار موی بیشتری کاشته می شود بدون این که پشت سر آسیب ببیند و رد عمل زشتی باقی بماند. در روش کاشت مو ترکیبی معمولا روز اول FUT و روز دوم FIT انجام می شود و در ھر روز یک منطقه از طاسی پر می شود. به این ترتیب حداکثر موھا در حداقل زمان کاشته می شود. حسن اصلی روش ترکیبی آن است که از بانک موی سر به نحو احسن استفاده می شود. تقبل هزینه کاشت مو به روش ترکیبی را که در چند سال اخیر در دنیا رواج یافته است روش طلایی می نامند.

 

در بعضی از افراد و برداشت 3500 تا 4000 گرفت تنھا در افراد خاص که انعطاف پذیری پوست سرشان خیلی زیاد است و یا رد عمل برایشان مھم نیست انجام پذیر است. علت تفاوت تعداد گرفت ھا در افراد مختلف میزان انعطاف پذیری پوست ناحیه اھدا کننده در پشت سر و تراکم موھای آن منطقه است.توجه فرمایید در مواردی که بانک موی پشت سر کافی باشد می توان 9 ماه بعد با تکرار عمل تعداد گرافت ھا را به 5-4 ھزار (12000-10000 تار مو ) افزایش داد.

 

روش ترکیبی افزایش 30 درصد در تراکم موھای کاشته شده در طاسی ھای متوسط است.قبلا در یک جلسه کاشت مو با ھریک از روش ھای FUT یا FIT در ھر سانتی متر مربع از پوست سر 20 تا 30 گرفت (40 تا 60 تارمو) کاشته می شد. سپس در جلسه دوم که 9 ماه بعد از عمل اول انجام می شد لابلای موھا پر می شد. اما امروزه با روش ترکیبی بدون معطلی می توان لابلای موھا را کاملا پر کرد و تراکم موھا را افزایش داد (گاھی تا 50 گرافت یا 100 تار مو در ھر سانتی متر که معادل 30درصد افزایش تراکم است). کاشت مو با تراکم زیاد رضایت بیشتر بیماران و آسودگی خاطر پزشک را به ارمغان می آورد.بنابراین توصیه می شود که در طاسی ھای نه چندان وسیع ھم از روش ترکیبی استفاده شود.

 

 

تراکم کاشت مو

 

منظور از تراکم ، تعداد موی کاشته شده در واحد سطح می باشد.در نژاد ایرانی موهای پشت سر حدود 120 تار مو در سانتیمتر مربع می باشد که تراکم متوسطی می باشد، اما از نظر کاشت مو رسیدن به این تراکم غیر ممکن و غیر منطقی می باشد.

 

در اکثر مواقع مقدار مویی که بانک موی بیمار به جراح کاشت مو میدهد بسیار کمتر ازمقداری است که مورد نیاز است. بنابراین ما همیشه کمبود مو داریم و مجبور هستیم این کمبود را با فدا کردن مناطقی از سر جبران کنیم ، به عبارتی فعلا در جلسه اول مقداری از مساحت طاسی ترمیم شود ومقداری از سر کاشت نشود (پروتکل اول )، یا تمام سر کاشت شود و تراکم پایین ایجاد شود.

 

جراح کاشت مو می بایست معادله سه مجهولی بانک مو+سطح طاسی+سلیقه و توقع بیماررا بخوبی درک و حل کند تا نتیجه قابل قبولی ارائه دهد، در اکثر مواقع ما بیشتر موها را درقسمت جلوی سر میگذاریم و حداکثر تراکم را در جلوی سر ایجاد میکنیم وباقی مو را در قسمت های وسط و پشت سر استفاده می کنیم که بالطبع تراکم بالایی نخواهیم داشت. بنابراین در افرادی که بانک موی ضعیفی دارند: تراکم بالا،کاشت تمام سر و… کلماتی غیرمنطقی وغیر قابل دسترس می باشد.

 

مسئله دوم مشکلات تکنیکی کاشت مو می باشد که رسیدن به تراکم های بالا راغیر ممکن می سازد.به عبارتی در افرادی که سطح طاسی کم است و بانک مو قوی است وما مشکلی از نظر تعداد مو نداریم،سطح پذیرش پوست سر تعیین کننده تراکم می باشد.در بهترین حالات تعداد گرافت های کاشته شده در جلوی سر نمی بایست از 45 گرافت در هر سانتیمتر مربع بیشتر باشد و اگر متوسط گرافت های جلوی سر را 1.5 تار موفرض کنیم حداکثر تعداد تار مو در جلوی سر حدودا 60 تار مودر سانتیمتر مربع میباشد یعنی نصف تراکم موهای طبیعی که این تراکم قابل قبول می باشد،اما اندکی به کم پشتی می زند. اگر تعدادبیشتری مو در این سطح کاشته شود خطر سیاه شدن پوست سر(نکروز پوست ) و از بین رفتن پوست منطقه کاشت وجود دارد و نه تنها موهای کاشته شده در نمی آید ، بلکه آسیب های جبران ناپذیری به بیمار وارد می شود .بنابراین دو اصل کلی را در نظر داشته باشید:

 

    اکثرا مقدار مویی که شما به ما می دهید کمتر از مقدار مویی است که لازم دارید بنابراین تراکم بالا بی معنی است.

    حتی اگر مقدار موی زیادی هم به ما بدهید به دلیل مشکلات تکنیکی ایجاد تراکم های بالا(معادل موی طبیعی) غیر ممکن می باشد.

 

پس همیشه موی کاشته شده در جلسه اول کاشت مو خود را کم پشت نشان می دهد. اما این امکان وجود دارد در سال های آینده و در جلسات بعدی کاشت مقدار دیگری مو به بعضی از مناطق کاشته شده اضافه کرده و تراکم را بالاتر رساند و حتی به تراکم 100 تار مو در هر سانتیمتر مربع رساند

فروشگاه خرازی پروتز سینه لیزر لیپولیز ژنیکوماستی شمع خرید شمع شمع عمده خرازی تشریفات مجالس تشریفات عروسی خدمات مجالس پذیرایی مجالس پروتز سینه بزرگی سینه آقایان جراحی زیبایی شکم تزریق چربی لیزر لیپولیز تزریق بوتاکس درمان هموروئید با لیزر درمان شقاق درمان فیستول مقعد با لیزر درمان كیست مویی با لیزر جدیدترین روش درمان فتق بهترین جراح بیماریهای نشیمنگاه