صفحه اصلی > مقالات > کاشت مو > کاشت مو ترکیبی 


کاشت مو ترکیبی


 

هر یک از روش هایی که برای کاشت مو استفاده می شود متناسب با فرد انتخاب می شود . امروزه بسیاری از متخصصین از روش های FUT و همچنین کاشت مو به روش FIT استفاده می کنند اما از آنجایی که هر کدام از این روش ها دارای معایب و مزایای خود می باشند روش ترکیبی در نظر گرفته شده است تا بیمار بتواند به بهترین نتیجه از کاشت مو دست پیدا کند .

 

چرا کاشت مو به روش ترکیبی؟

 

در روش کاشت مو به روش FUTنوار مویی از بانک مو برداشته می شود و  با استفاده از میکروسکوپ بررسی می شوند و به گرافت هایی با تعداد تار موی بین یک تا شش کوچک  می شوند.در این مرحله باید دقت زیادی داشت  تا بتوان از تمامی قسمت های نوار پوستی استفاده کرد و موها را خارج کرد.در ابتدا گرافت های با تار موی کم در خط رویش مو پیوند زده می شوند و سپس قطعات در تمامی قسمت های بی مو در بین موها گذاشته می شود.مکشلی که در این روش وجود دارد به جا ماندن ردی از نوار موی برداشته شده است .

 

 

اما در کاشت مو به روش FIT که فولیکول های مو تک تک از پشت سر خارج می شود  با استفاده از پانچ حرکت چرخشی وارد زیر پوست می شود و به قسمت پیاز مو آسیبی وارد نکرده و آن را بدون لطمه خارج می کند .اما مشکل این روش اسن است که بعد از مدت قسمت بانک موی سر مقداری کم پشت دیده می شود .

 

کاشت مو به روش ترکیبی

 

کاشت مو به روش ترکیبی روش جدیدی نیست بلکه اقدامی از روش FUT  و کاشت مو به روش FIT است در واقع ماهیت این روش FUT است  اما چون این روش  چندین مرحله انجام می شود زمان بر است و برخی از افراد نمی توانند در دو مرحله آن را انجام بدهند حال برای پوشش ضعف این روش از روش FIT نیز به صورت همزمان استفاده می شود  و باعث می شود روند کاشت مو سریع تر انجام بگیرد و نتیجه بهتر نیز به دست بیاید.معمولا در ابتدا روش FUT انجام می  گیرد  و تا جایی که امکان دارد با گرافت هایی که از نوار پشت سر برداشته می شود مناطق طاسی سر پر می شود و سپس با روش FIT از منطقه پشت سر به صورت نقطه نقطه برداشته می شود و در قسمت جلوی سر درمناطقی که هنوز خالی از مو است گذاشته می شود.

فروشگاه خرازی پروتز سینه لیزر لیپولیز ژنیکوماستی شمع خرید شمع شمع عمده خرازی