به این مقاله امتیاز دهید

رفع غبغب با اسکالپشور

در کلینیک ایرانیان

اسکالپشور غبغب این دستگاه با استفاده از لیزر دایود، چربی های غبـغب را فقـط در ۲۵ دقیـقه به صـورت دائـمی از بیـن برده و باعث سفتـی و لیفتینگ پـوست در ناحیـه غبغب و گـردن می شـود. ایـن روش دارای سیـستم خنـک کننـده تماسی هوشمنـد بوده که درمان را برای فرد قابل تحمل می کند.

ویژگی ها :

  • رفع دائمی غبغب
  • فقط یک تا دو جلسه
  • کاملاً غیرتهاجمی
  • فقط در ۲۵ دقیقه
  • بدون دوره نقاهت
  • بدون محدودیت سنی
خانهدرباره ماجوانسازیتماس فوری