دستگاه ریداستیم

در کلینیک ایرانیان

اولیــن و تنــها دستگاه لاغــری که بــرای رفــع چربـی های احشایـی به صورت کاملا غیرتهاجمی کاربـرد داشته و با ایجاد یک میـدان مغناطیـسی ضعیـف به کاهـش چربی های احشایی و دفـع از طریق سیستـم لنفاوی کمک می کنـد. ایـن روش عوارض جانبی ندارد و طی یک فرایند تدریجی به کاهش چربی های احشایی و زیر پوستی (حدود ۶ سانتی متر سایز دور کمر در ۶ جلسه) کمک می کند.

ویژگی ها :

کاهش چربی های احشایی

کاهش چربی های موضعی

رفع سلولیت و افزایش قوام پوست

انقباض عضلات

کمک به درناژ لنفاوی

کمک به درمان ناباروری