شاک ویو زیمر

این دستگاه بر پـوست و بافت همبنـد و کلاژن ها تاثیر مثبـت دارد و گـردش خـون و متابولیسم سلول های چربی را افزایش می دهد. تکنولوژی آن با عبـور امـواج صوتـی از پوست و ضربه بـه سلول های چربی موجب بهبود ظاهری پوست و در نتیجه کاهش سایز خواهد گردید.

ویژگی ها:

درمان سلولیت کاهش سایز اصلاح پوست پرتقالی افزایش درناژ لنفاوی افزایش قوام پوست ناحیه ران و شکم و باسن