تزریق پروسترولین سری B

در کلینیک های ایرانیان

پروسترولین بلانک بی

هـدف اصـلی این مـزو ژل مبـارزه با رنـگ دانه‌هـا و جلوگیـری از ظهـور لکـه‌هـای جدیـد اسـت و درون پوست نفوذ کرده و فرایند آبرسانی را انجام می‌دهد که برای پوست‌های روغنی و یا بسیار حساس میتواند مناسب باشد. بلانک بی سنتز ملانین را کاهش ‌داده و در نتیجه مقدار و شـدت رنگ لکه‌ها را با بهترین نتیجه در سریع ترین زمان کاهش میدهد.

ویژگی ها :

  • ضد لک
  • درخشان کننده پوست
  • کاهش منافذ اسکار
  • درمان ملاسما و لک های حاملگی
  • جوانسازی پوست