پکیج های زیبایی در یک روز 

نام محصول حجم تزریق قیمت کل
ژل آلیاکسین (لب) ۱ سی سی ۸/۷۰۰
نام محصول حجم تزریق قیمت کل
پروفایلو ۱ ویال ۹/۵۰۰
نام محصول حجم تزریق قیمت کل
بوتاکس مصپورت ۱ جلسه ۱/۵۰۰
قیمت کل قیمت با تخمفیف
۱۹/۷۰۰ ۱۷/۳۰۰
نام محصول حجم تزریق قیمت کل
ژل آلیاکسین (لب) ۱ سی سی ۸/۷۰۰
نام محصول حجم تزریق قیمت کل
هایفو ۱ جلسه (۵۰۰ شات) ۴/۷۵۰
نام محصول حجم تزریق قیمت کل
بوتاکس مصپورت ۱ جلسه ۱/۵۰۰
قیمت کل قیمت با تخمفیف
۱۴/۹۵۰ ۱۵/۵۰۰
نام محصول حجم تزریق قیمت کل
ژل ریوانس ۱ سی سی ۶/۵۰۰
نام محصول حجم تزریق قیمت کل
پروسترولین ۱ جلسه ۴/۵۰۰
نام محصول حجم تزریق قیمت کل
بوتاکس مصپورت ۱ جلسه ۱/۵۰۰
قیمت کل قیمت با تخمفیف
۱۲/۵۰۰ ۹/۹۰۰
نام محصول حجم تزریق قیمت کل
ژل رووفیل (لب) ۱ سی سی ۴/۵۰۰
نام محصول حجم تزریق قیمت کل
هایفو ۱ جلسه (۵۰۰ شات) ۴/۷۵۰
نام محصول حجم تزریق قیمت کل
بوتاکس مصپورت ۱ جلسه ۱/۵۰۰
قیمت کل قیمت با تخمفیف
۱۰/۷۵۰ ۸/۳۰۰
نام محصول حجم تزریق قیمت کل
ژل رووفیل (لب) ۱ سی سی ۴/۵۰۰
نام محصول حجم تزریق قیمت کل
پروسترولین ۱ جلسه ۴/۵۰۰
نام محصول حجم تزریق قیمت کل
بوتاکس مصپورت ۱ جلسه ۱/۵۰۰
قیمت کل قیمت با تخمفیف
۱۰/۵۰۰ ۸/۳۰۰

جهت مشاوره یا رزرو وقت شمارتو وارد کن!

تماس با ما

لطفا فرم زیر را پر کنید تا کارشناسان ما در کلینیک ایرانیان در اسرع وقت با شما تماس بگیرند

این قسمت برای اهداف اعتبارسنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند.