کرایوتراپی

کرایوتراپی (سرما‌درمانی) چگونه ضایعات پوستی را رفع می‌کند؟

کرایوتراپی، که بعضاً به آن سرما درمانی می‌گویند، استفاده از دماهای پایین در درمان پزشکی است. از سرما درمانی می‌توان برای درمان انواع ضایعات بافتی استفاده کرد. کرایوتراپی چیست؟ یک روش درمانی خاص است که در آن ضایعات سطحی پوست، تحت انجماد قرار می‌گیرند. ممکن است انجماد مناسب‌ترین راه درمان ... مطالعه مطلب