گردونه شانس
جایزه شماره ۱
جایزه شماره ۲
جایزه شماره ۳
جایزه شماره ۴
جایزه شماره ۵
جایزه شماره ۶
جایزه شماره ۷
جایزه شماره ۸
جایزه شماره ۹
جایزه شماره ۱۰
جایزه شماره ۱۱
جایزه شماره ۱۲
جایزه شماره ۱۳
جایزه شماره ۱۴
جایزه شماره ۱۵
جایزه شماره ۱۶
جایزه شماره ۱۷
جایزه شماره ۱۸
جایزه شماره ۱۹
جایزه شماره ۲۰
در ایرانیان همیشه برنده ای !
حالا شانستو امتحان کن

لطفا برای دریافت جایزه شماره تماس را صحیح وارد کنید و اسکرین شات جایزه را همراه داشته باشید. برای هماهنگی و دریافت جایزه ، همکاران ما با شما تماس می گیرند. 

قوانین گردونه شانس:

 • حتما نام و شماره تماس صحیح وارد شود.
 • هر شخص فقط یکبار در هفته شانس دارد.  
 • اعتبار استفاده از جایزه حداکثر یک هفته است. 
 • ارائه اسکرین شات و کارت شناسایی الزامیست.
 • استفاده ازاین جایزه شامل سایرتخفیفات نمی‌شود.
 • لطفا قبل از مراجعه به کلینیک با تلفن ۰۲۱۷۵۹۰۰ هماهنگ نمایید. 

در صورت عدم تماس تا ۲۴ ساعت ، با شماره ۰۲۱۷۵۹۰۰ تماس بگیرید.

جوایز گردونه شانس 

 • جایزه شماره ۱ : یک جلسه لیزر کل بدن رایگان
 • جایزه شماره ۲ : یک بوتاکس رایگان
 • جایزه شماره ۳ : یک میلیون تومان خدمات رایگان
  (۵۰۰ هزار تومان جوانسازی + ۵۰۰ هزار تومان لاغری)
 • جایزه شماره ۴ : ۲۰% تخفیف لیزر موی زائد
 • جایزه شماره ۵ : ۲۰% تخفیف پروفایلو
 • جایزه شماره ۶ : ۳۰% تخفیف RF جوانسازی
 • جایزه شماره ۷ : ۲۰% تخفیف فیلر (ژل)
 • جایزه شماره ۸ : ۲۰% تخفیف بوتاکس
 • جایزه شماره ۹ : ۲۰% تخفیف جالپرو
 • جایزه شماره ۱۰ : ۵۰% تخفیف لاغری کول تک
 • جایزه شماره ۱۱ : ۵۰۰ هزار تومان خدمات رایگان
 • جایزه شماره ۱۲ : ۵۰% تخفیف لاغری کویتیشن
 • جایزه شماره ۱۳ : ۵۰% تخفیف لاغری آیکون
 • جایزه شماره ۱۴ : ۵۰% تخفیف لاغری اگزیمیا
 • جایزه شماره ۱۵ : ۵۰% تخفیف جوانسازی فوتونا
 • جایزه شماره ۱۶ : ۲۰% تخفیف هایفو
 • جایزه شماره ۱۷ : ۳۰% تخفیف مزوتراپی
 • جایزه شماره ۱۸ : ۸۰۰ هزار تومان خدمات رایگان
  (۴۰۰ هزار تومان جوانسازی + ۴۰۰ هزار تومان لاغری )
 • جایزه شماره ۱۹ : ۲۰% تخفیف کاشت ابرو یا مو
 • جایزه شماره ۲۰ : ۵۰% تخفیف رژیم غذایی
 • جایزه شماره ۱ : یک جلسه لیزر کل بدن رایگان
 • جایزه شماره ۳ : یک میلیون تومان خدمات رایگان
  (۵۰۰ هزار تومان جوانسازی + ۵۰۰ هزار تومان لاغری)
 • جایزه شماره ۵ : ۲۰% تخفیف پروفایلو
 • جایزه شماره ۷ : ۲۰% تخفیف فیلر (ژل)
 • جایزه شماره ۹ : ۲۰% تخفیف جالپرو
 • جایزه شماره ۱۱ : ۵۰۰ هزار تومان خدمات رایگان
 • جایزه شماره ۱۳ : ۵۰% تخفیف لاغری آیکون
 • جایزه شماره ۱۵ : ۵۰% تخفیف جوانسازی فوتونا
 • جایزه شماره ۱۷ : ۳۰% تخفیف مزوتراپی
 • جایزه شماره ۱۹ : ۲۰% تخفیف کاشت ابرو یا مو
 • جایزه شماره ۲ : یک بوتاکس رایگان
 • جایزه شماره ۴ : ۲۰% تخفیف لیزر موی زائد
 • جایزه شماره ۶ : ۳۰% تخفیف RF جوانسازی
 • جایزه شماره ۸ : ۲۰% تخفیف بوتاکس
 • جایزه شماره ۱۰ : ۵۰% تخفیف لاغری کول تک
 • جایزه شماره ۱۲ : ۵۰% تخفیف لاغری کویتیشن
 • جایزه شماره ۱۴ : ۵۰% تخفیف لاغری اگزیمیا
 • جایزه شماره ۱۶ : ۲۰% تخفیف هایفو
 • جایزه شماره ۱۸ : ۸۰۰ هزار تومان خدمات رایگان
  (۴۰۰ هزار تومان جوانسازی + ۴۰۰ هزار تومان لاغری )
 • جایزه شماره ۲۰ : ۵۰% تخفیف رژیم غذایی

کاتالوگ دیجیتال ایرانیان کلینیک