صفحه اصلی > کاشت مو 


یکی از مهمترین عناصر در علم زیباشناسی چهره ، ترکیب و آرایش موهای سر می باشد. پس از سن جوانی ، بسـیاری از افراد دچار ریزش موهای سر می شوند که در آقایان شیوع به  مراتب  بیشتری  دارد . تاکنون روش های درمانی مختـلفی  از قبیل درمان های دارویی، مزوتراپی،PRP  و کاشت مو برای این مورد ارائه شده است .

موهای پشت سر انسان نسبت به هورمون آندروژن ( مردانه ) که علت اصلی ریزش موهـای سر انسـان هستند، مقاوم تر بوده و به هر جایی از سر که منتقل شوند این مقاومت را همراه خود منتقل می کنند . در روشهای مختلف کاشـت مـو این موها را به مناطق کم پشت یا بدون موی سر منتقل می کنند. 

روش های مختلف کاشت مو

روش FUT : در این روش باریکـه ای از پوســت و مـوی پشت سر برداشـته شـده و محـل آن بخـیه می شود. سپس به قطعات کوچکی به نام گرافـــت تقســـیم می گردد. در روش FUT یک خـط بخـیه ظزیف 1 تا 2 میلـی متــری در پشـت سـر به جای می گذارد که به خوبی زیر موها پنـهان می شود . این روش، روش اصـلـی و اسـتانـدارد کاشـت مـو می باشد اما امروزه با وجود پانچ های الکترونیـکی روشFIT  نیز جایگاه مناسبی دارد .

روش FIT : در این روش به کمک ابزار ظریفی به نام پانچ که امروزه نمونه های الکترونیکی آن نیـز موجود می باشد ، قطـعات کوچکی از پوســت به نام گرافت از پشت سر بیمار برداشته می شـود و محل به صورت سوراخ های کوچکی باقـی مانده، که خود بخود بهبود می یابـد. مزیت این روش آن اسـت که دیگـر نیـازی به جراحــی و برداشـت قسـمتی از پوسـت سـر و در نهـایت بخـیه زدن نمی باشد .

روش ترکیبی : در این روش هم از FIT و هم از FUT استـفاده می شود که با این کار تعـداد گرافـت هـای بیشـتری را می توان منتقل کرد. موهای کاشته شده به مدت یک ماه رشد می کنند که موید موفقیت پیوندهای انجـام شـده اســت. سپس درصد زیادی از آنها در ماه دوم شروع به ریزش می کنند اما ریشه موها زنده می باشد و موهـای جدید از ماه سـوم به بعد ظاهر می شود که این موهای نازک و کرکی شکل می باشند و سپس ضخیم می گردند . نتیجه نهایی عمـل کاشـت مو  پس از 6 تا 12 ماه قابل ارزیابی می باشد.

 

Hair Mesotherapy

روشی است که در آن مواد دارویی مـورد نیـاز مـو با تزریقات بسیار اندک ولـی مکـرر وارد بافــت هـدف می شود. در این روش با دسترسی سـریع و مسـتقیم به بافت هدف می توان داروهـای مورد نـیاز را بـدون نیاز به عبـور از جریـان سیستـمیک و گوارشـی وارد فولیکول مو کــرده کـه در تقـویت و رشـد مو ها اثر بسیار چشمگیری دارد.

 

Hair PRP

PRP می تواند موجب رویش مجدد و طبیــعی مو در مناطق طاسی پوست سر شود. این کار موجب تقـویت شکل و قوام و کیفیت فولیکـولهای موجـود، طـولانی کردن دوره آناژن و افزایش عمـر موهـای موجـــود می شود. از مزایای این روش آن است که برای انجـام آن نیازی به کوتاه کــردن موی سـر شخـص نیسـت و هیچگونه آثار اسکار جراحی و خونریزی ایجاد نمی شود.

 

فروشگاه خرازی پروتز سینه لیزر لیپولیز ژنیکوماستی شمع خرید شمع شمع عمده خرازی تشریفات مجالس تشریفات عروسی خدمات مجالس پذیرایی مجالس پروتز سینه بزرگی سینه آقایان جراحی زیبایی شکم تزریق چربی لیزر لیپولیز تزریق بوتاکس درمان هموروئید با لیزر درمان شقاق درمان فیستول مقعد با لیزر درمان كیست مویی با لیزر جدیدترین روش درمان فتق بهترین جراح بیماریهای نشیمنگاه